Dálkové studium – obor Cestovní ruch

Přijímání ke studiu

Studijní obor je určen pro absolventy úplných základních škol. Uchazeči o přijetí ke studiu podají přihlášku písemnou formou na formuláři, který obdrží v sekretariátu školy nebo zde.

 

Organizace studia

Výuka dálkového studia začíná ve čtvrtek 7. září ve 14:30 hodin.

Studium je organizováno 1 x týdně a to ve čtvrtek od 14,30 do cca 19,30 hod. Počty konzultačních hodin jsou stanoveny učebním plánem dálkového studia a jsou rozděleny do dvou pololetí. V závěru každého pololetí se skládají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Žáci dálkového studia mají možnost se účastnit všech akcí pořádaných školou pro denní studium, tj. lyžařského kurzu, výběrového lyžařského kurzu v zahraničí, tématických zájezdů v ČR i v zahraničí, exkurzí, výstav, veletrhů apod.

Školné

Pro nově přijaté studenty od školního roku 2023/24 je určeno celoroční školné ve výši 15 000 Kč, splatné ve dvou splátkách á 7 500 Kč.
Pro stávající studenty se výše školného dle již sjednané Smlouvy nemění.

Rozvrh dálkového studia

Konzultace dálkového studia pro školní rok 2023/24 budou zahájeny 7.9. 2023 dle rozvrhu.

Změny v rozvrhu

Změna rozvrhu DS:
  • Výměna ŠJ z 21.9. za TCR z 5.10. ve čtvrtém ročníku
  • V týdnu od 25. do 29.9.2023 se pravidelné konzultace dálkařů nekonají

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT