Dálkové studium – obor Cestovní ruch

Přijímání ke studiu

Studijní obor je určen pro absolventy úplných základních škol. Uchazeči o přijetí ke studiu podají přihlášku písemnou formou na formuláři, který obdrží v sekretariátu školy nebo zde.

 

Organizace studia

Výuka dálkového studia začíná ve čtvrtek 8. září ve 14:30 hodin.

Studium je organizováno 1 x týdně a to ve čtvrtek od 14,30 do cca 19,30 hod. Počty konzultačních hodin jsou stanoveny učebním plánem dálkového studia a jsou rozděleny do dvou pololetí. V závěru každého pololetí se skládají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Žáci dálkového studia mají možnost se účastnit všech akcí pořádaných školou pro denní studium, tj. lyžařského kurzu, výběrového lyžařského kurzu v zahraničí, tématických zájezdů v ČR i v zahraničí, exkurzí, výstav, veletrhů apod.

 

 

Školné

Pro nově přijaté studenty od školního roku 2022/23 je určeno celoroční školné ve výši 12 000 Kč, splatné ve dvou splátkách á 6 000 Kč.
Pro stávající studenty se výše školného dle již sjednané Smlouvy nemění.

 

 

Rozvrh dálkového studia

Změny v rozvrhu

Důležité upozornění! Z důvodu nepřítomnosti Mgr. Minaříka dne 26.1.2023 výuka Matematiky 1.D a 5.D u dálkového studia odpadá! Třída 1.D se bude učit podle rozvrhu KOS, PEK, PEK. 
 
Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT