Maturita

Obecné informace o maturitních zkouškách

Informace a soubory pro maturitní zkoušky ke stažení

 

Informace k jarnímu termínu MZ

  • Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období musí být podány do 1. 12. 2022!!!
  • Žák odevzdává svůj seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury ředitelce školy v jarním zkušebním období do 31. 3. 2023
  • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat v období od 2. do 5. května 2023
  • Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období 2023 uskuteční od 3. do 5. dubna 2023 (písemné práce) a od 16. května 2023 (ústní zkoušky)

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2023

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Cestovní ruch

Grafický design

Nabídka a termíny maturitní zkoušky oboru grafický design
Maturitní okruhy pro obor GD

Rozpis maturit 2023

 Sledujte laskavě případné změny v rozpisech – škola si na ně z provozních důvodů vyhrazuje právo.

Rozpis pro třídy 4.A a 4.G
Rozpis pro třídy 4.F a 5.D

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT