Covid-19 a výuka

VÝUKA V OBDOBÍ KORONAVIRU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Dopis ministra

ze dne 11.3.2022

INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU

s účinností od 14. 3. 2022

Aktualizovaný Školní řád s platností od 1. 9. 2021

V níže umístěném dokumentu naleznete aktualizovaný Školní řád s platností od 1. 9. 2021.