Dálkové studium – obor Cestovní ruch

Přijímání ke studiu

Studijní obor je určen pro absolventy úplných základních škol. Uchazeči o přijetí ke studiu podají přihlášku písemnou formou na formuláři, který obdrží v sekretariátu školy nebo zde.

 

Organizace studia

Výuka dálkového studia začíná ve čtvrtek 7. září ve 14:30 hodin.

Studium je organizováno 1 x týdně a to ve čtvrtek od 14,30 do cca 19,30 hod. Počty konzultačních hodin jsou stanoveny učebním plánem dálkového studia a jsou rozděleny do dvou pololetí. V závěru každého pololetí se skládají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Žáci dálkového studia mají možnost se účastnit všech akcí pořádaných školou pro denní studium, tj. lyžařského kurzu, výběrového lyžařského kurzu v zahraničí, tématických zájezdů v ČR i v zahraničí, exkurzí, výstav, veletrhů apod.

Školné

Pro nově přijaté studenty od školního roku 2023/24 je určeno celoroční školné ve výši 15 000 Kč, splatné ve dvou splátkách á 7 500 Kč.
Pro stávající studenty se výše školného dle již sjednané Smlouvy nemění.

Rozvrh dálkového studia

Konzultace dálkového studia pro školní rok 2023/24 budou zahájeny 7.9. 2023 dle rozvrhu.

Změny v rozvrhu

Změna rozvrhu DS:
  • Výměna ŠJ z 21.9. za TCR z 5.10. ve čtvrtém ročníku
  • V týdnu od 25. do 29.9.2023 se pravidelné konzultace dálkařů nekonají
  • Změna rozvrhu 4.D – 2. 11. 2023 nebude AJ, bude M a ON; AJ bude 9. 11. 2023
  • Změna rozvrhu: 30.11. budou 4 hodiny matematiky, začátek vyučování bude v 15h a 4.1. budou čtyři  hodiny ruského jazyka začínat v obvyklou dobu
  • 21. 12. odpadá 2.D výuka (Čj a D bude odučen 22.2., tj. budou 4h ČJ a 2h D)
  • 21. 12. odpadá 4.D výuka ČJ, po TCR bude M

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT