E-learningový portál

Název projektu:
E-learningový portál pro výuku na střední škole

Číslo projektu:     CZ.1.07/1.1.03/01.0063

Doba realizace:    1. 1. 2009 až 31. 12. 2011

Odkaz na portál:   http://moodle.skola-cestovnihoruchu.cz/
                                 http://moodle.soscr.cz/

  • Cílem projektu je zkvalitnění výuky s důrazem na domácí přípravu a systematické ověřování znalostí žáků pomocí testů, vytvořených vyučujícími.
  • Systém je klíčovým prvkem pro dálkovou formu výuky a vhodným doplňkem pro denní formu výuky všech oborů vzdělávání školy.
  • Systém usnadňuje přístup k výuce žáků dálkového studia, vytváří podmínky pro organizaci distančního studia a zpřístupňuje studium osobám se zdravotním postižením.

Workshop 24. 6. 2011

Dne 24. 6. 2011 se uskutečnil workshop na téma – E-learningový portál pro výuku na střední škole – zkušenosti s využitím ve výuce.

Článek v MF Dnes 23. 4. 2011

Dne 23. 4. 2011 vyjde v MF Dnes článek informující o výsledcích a průběhu realizace projektu. Nezapomeňte si pročíst.

Workshop 19. 4. 2011

Dne 19. 4. 2011 se uskutečnil workshop pro učitele a rodiče žáků školy na téma – E-learningový portál pro výuku na střední škole – zkušenosti s využitím ve výuce.

Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách – 29. 3. 2011

Dne 29. 3. 2011 proběhla na SOŠ CR v Pardubicích krajská soutěž v grafických disciplínách. V rámci soutěže informoval pedagog školy Ing. Ladislav Kalous o další významné aktivitě pořádající školy a to o využívání moderních metod e-learningu v rámci vyučovacího procesu ve všech třídách a předmětech jak denního, tak dálkového studia.

Ples SOŠ CR Pardubice – 18. 2. 2011

Dne 18. 2. 2011 se uskutečnil ples SOŠ cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice. Na tomto plese p. ředitelka informovala o aktivitách školy, mimo jiné i o projektu E-learningový portál pro výuku na střední škole.

Školní kolo v psaní na klávesnici

Dne 16. února 2011 proběhlo školní kolo krajské soutěže v psaní na klávesnici. Při této příležitosti p. ředitelka připomněla význam e-learningového portálu ve výuce.

Konference k projektu – 23. 11. 2010

Dne 23. 11. 2010 se bude konat konference, která zhodnotí výsledky a přínos e-learningového portálu na SOŠ cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice.

Schůzka rodičů a žáků – 1. 9. 2010

Dne 1. 9. 2010 paní ředitelka informovala na slavnostním shromáždění rodičů a žáků prvního ročníku o realizaci projektu E-learningový portál pro výuku na střední škole.

Konference k projektu – 29. 6. 2010

Dne 29. 6. 2010 se uskuteční konference k projektu e-learningového portálu ve výuce. Na konferenci budou prezentovány průběžné zkušenosti vyučujících s využitím e-learningového portálu při výuce.

Schůzka rodičů 23. 6. 2010

Dne 23. 6. 2010 se bude konat sdružení rodičů a žáků budoucího prvního ročníku. Kromě organizačních záležitostí p. ředitelka bude informovat o využití e-learningového portálu ve výuce.

Workshop projektu 13. 4. 2010

Dne 13. 4. 2010 se uskuteční workshop pro rodiče a žáky na téma ročníkových prací – Vytvoření zájezdu na jižní Moravu. Nejzdařilejší práce budou prezentovány žáky.

Konference v Jihlavě – 3. a 4. 3. 2010

Ve dnech 3. a 4. 3. 2010 se zúčastní vyučující Ing. Ladislav Kalous konference v Jihlavě věnované cestovnímu ruchu. Zde budou prezentovány zkušenosti s využitím e-learningového portálu ve výuce. (http://ipo.antee.cz/ipo/file.php?nid=5923&oid=2155934)

Ples SOŠ CR Pardubice – 29. 1. 2010

Vedení školy zve na ples SOŠ cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice 29. 1. 2010. Na tomto plese informuje p. ředitelka o aktivitách školy, mimo jiné i o projektu E-learningový portál pro výuku na střední škole.

Návštěva prezidenta na SOŠ CR Pardubice

Dne 7. 9. 2009 jsme přivítali na naší škole SOŠ cestovního ruchu s.r.o. Pardubice pana prezidenta ČR Václava Klause s chotí. Paní ředitelka na neformální schůzce informovala pana prezidenta o aktivitách školy a prezentovala projekt E-learningový portál pro výuku na střední škole. Vysvětlila velký přínos tohoto projektu pro výuku žáků.

Schůzka rodičů a žáků – 1. 9. 2009

Dne 1. 9. 2009 paní ředitelka informovala na slavnostním shromáždění rodičů a žáků prvního ročníku o realizaci projektu E-learningový portál pro výuku na střední škole.

Seminář pro studenty dálkového studia

Dne 11. 6. se uskuteční úvodní seminář E-learningový portál pro žáky dálkového studia. Zde budou žáci motivováni k využívání portálu ke své výuce a hlavně k domácí přípravě.

Školení učitelů – tvůrců kurzu

Od 8. 4. do 22. 6. 2009 se uskuteční řada vstupních školení učitelů pro práci s elearnigovým portálem.

V těchto termínech se také uskuteční motivační seminář, na kterém bude na programu:

          – vytvoření nového kurzu
– nastavení parametrů
– tematické uspořádání
– příklady

Předpokládá se, že v květnu začne příprava a tvorba modulů, vytvářených učiteli.

Uživatelský manuál systému Moodle pro vyučující SOŠ CR Pardubice

Na elearningovém portále školy byl umístěn manuál uživatelů k ovládání portálu, viz: (http://www.skola-cestovnihoruchu.cz/file.php?nid=5923&oid=2145093).

Prezentace projektu na konferenci cestovního ruchu v Jihlavě

Ve dnech 11. – 12. 3.2009 se zástupci školy zúčastní konference věnované problematice cestovního ruchu v Jihlavě. Na této konferenci přednesou příspěvek věnovaný našemu projektu  E-learningový portál pro výuku na střední škole. Zároveň mezi účastníky rozdají letáky s propagací tohoto projektu.

Workshop projektu 11. 2. 2009

Dne 11. 2. 2009 od 17:00 hodin se uskuteční v budově školy úvodní workshop pro rodiče, učitele a žáky, na kterém se účastníci seznámí s důvody realizace projektu E-learningový portál pro výuku na střední škole.

Začátek realizace projektu

Škola informuje o projektu: Zahájení realizace projektu

Dne 1. 1. 2009 bude zahájen projekt CZ.1.07/1.1.03/01.0063 s názvem E-learningový portál pro výuku na střední škole. Ukončení projektu bude k 31. 12. 2011.

Cílem tohoto projektu je zkvalitnění výuky s důrazem na domácí přípravu a systematické ověřování znalostí žáků pomocí testů. Systém bude klíčovým prvkem pro dálkovou formu výuky s doplňkovým prvkem pro denní formu výuky managementu cestovního ruchu. Systém se stane významnou součástí školního vzdělávacího programu.

Dne 2. 1. 2009 se uskuteční ustavující schůze řídícího výboru projektu.

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.