Školní metodik prevence

Školní metodik prevence - Mgr. Adéla Fínová

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování
 • poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s rizikovým chováním

Primární prevenci zajišťujeme v těchto oblastech:

 • drogové závislosti, alkoholismus a kouření
 • kriminalita a delikvence
 • virtuální drogy (počítače, televize a video)
 • patologického hráčství
 • záškoláctví
 • šikana, kyberšikana
 • vandalismu a jiné formy násilného chování
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • bezpečnost na silničních komunikacích
 • rizika spojená s dosažením plnoletosti, finanční gramotnost
 • rodinné vztahy, obchod s bílým masem

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT