Posílení klíčových kompetencí

Název projektu:
Posílení klíčových kompetencí pedagogických pracovníků Střední odborné školy cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice

Číslo projektu:     CZ.1.07/1.3.46/02.0012

Doba realizace:    1. 4. 2013 až 31. 12. 2014

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit úroveň výuky, zvýšit její atraktivitu pro žáky a udržet dobré jméno SOŠ CR Pardubice prostřednictvím prohlubování kvalifikace, kompetencí a motivace pedagogických pracovníků školy. Cílů projektu škola dosáhne prostřednictvím zapojením 30 pedagogických pracovníků (dále jen PP) do projektového vzdělávání v oblastech

1) posílení soft skills a osobnostního rozvoje PP,

2) posílení dovedností PP ve využívání ICT a interaktivních prostředků v přípravě na výuku a ve výuce.

Nabyté dovednosti přenesou PP na studenty. Plánovaný projekt reaguje na zjištěné potřeby cílové skupiny a systematicky navazuje na aktuální Plán personálního rozvoje a již realizované vzdělávání. Od plánovaného projektu očekáváme přínos ve formě prohloubení kvalifikace, kompetencí a motivace našich pedagogů prostřednictvím účasti na 6 jednodenních prezenčních kurzech akreditovaných MŠMT.

Pro přihlášení ke kurzům na Moodle klikněte sem.

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.