Ochrana oznamovatelů

Zákon "O ochraně oznamovatelů"

Podle tohoto zákona musí každý subjekt s více než 50 zaměstnanci zřídit nezávislý, bezpečný a anonymní oznamovací kanál pro interní potřeby.

Naše škola uzavřela licenční smlouvu o poskytnutí oprávnění k užití aplikace Oznam.to a dalších souvisejících služeb se společností Lexnova s.r.o., která je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Oznam.to přichází jako komplexní platforma, která řeší povinnost vzniklou novou legislativou. Je to nástroj, který splňuje veškerá kritéria a je uživatelsky přátelský.

Informace o aplikaci naleznete zde.

Nezavírej oči, Oznam.to!

  • Oznam.to řeší ochranu oznamovatelů
  • Aplikace k upozornění na nezákonné nebo neetické jednání
  • Maximální bezpečnost dat v souladu s GDPR a ISO 27001

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT