Historie školy

Střední škola cestovního ruchu
a grafického designu, s.r.o.

V roce 1993 byla založena Soukromá střední škola cestovního ruchu, která nabízela denní pomaturitní studium pro absolventy gymnázií či jiných středních škol. Studium bylo ukončeno maturitní zkouškou, která byla ve smyslu živnostenského zákona i kvalifikačním předpokladem pro provádění průvodcovské činnosti. Škola sídlila v prostorách v Mozartově ulici v pardubických Polabinách, kde měli žáci k dispozici několik málo učeben. Škola nabízela pokročilou výuky cizích jazyků, studenti navazovali na předchozí jazykové znalosti získané při absolutoriu střední školy nebo gymnázia, dále museli vykonat maturitní zkoušku z druhého jazyka, jehož předchozí znalost nebyla vyžadována. Škola se zaměřovala na výuku odborných předmětů jako dějin kultury, aplikované psychologie, zeměpisu cestovního ruchu, technik a ekonomiky cestovního ruchu, výpočetní techniky nebo korespondence. Dále si mohli studenti zvolit určité předměty dle svých preferencí, měli na výběr mezi třetím jazykem, psaním na stroji a dalšími odbornými předměty. Po dobu své existence Soukromou střední školu cestovního ruchu absolvovalo 132 studentů.

Rozhodnutím tehdejšího ministra školství Pilipa v roce 1997 zanikla forma dvouletého pomaturitního studia. Z těchto důvodů se musela změnit i Soukromá střední škola cestovního ruchu a přejmenovala se na Střední odbornou školu cestovního ruchu, s. r. o., v Pardubicích, která začala poskytovat čtyřleté denní maturitní studium v oboru Management cestovního ruchu. Každým rokem rostl počet zájemců o studium, až stávající prostory nebyly kapacitně vhodné. V roce 2000 se SOŠ CR přestěhovala do nové budovy v ulici U Josefa 118, kde původně sídlila oděvní škola. V těchto prostorách škola sídlí dodnes. Nové prostory jsou vybaveny moderními počítačovými učebnami, učebnou pro výuku psaní na klávesnici, cvičnou cestovní kanceláří a jazykovými učebnami pro efektivní výuku cizích jazyků.

Od školního roku 2002/2003 škola rozšiřuje své služby a nabízí pro absolventy základních škol také pětileté dálkové studium oboru Cestovního ruchu zakončeného maturitní zkouškou.

Poslední velkou změnou je otevření nového oboru v roce 2011. Škola se snaží reagovat na změny v poptávce a nové trendy a ve školním roce 2011/2012 naplňuje první třídu oboru Grafický design.

Od července 2017 se mění název školy na Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o. (SŠCG).

V současné době má SŠCG kapacitu vzdělávat 300 studentů denní formy studia a 110 studentů dálkového studia.

Proč právě k nám?

Jsme perspektivní

Jsme perspektivní škola s dlouholetou tradicí v oboru Cestovní ruch a od roku 2011 také v moderním oboru Grafický design.

Součástí vzdělávání jsou pracovní a studijní stáže v zahraničí, návštěvy výstav a veletrhů a účasti na mezinárodních soutěžích.

 

Kvalitní vzdělávání

Poskytujeme kvalitní a systematickou přípravu pro budoucí uplatnění na pracovním trhu nebo pro další studium na vysokých školách.

Nabízíme také rozšířenou jazykovou výuku, která je doplněna konverzací s rodilými mluvčími.

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.