Rozvoj digitálních kompetencí žáků SSCG

Název projektu:
Digitalizujeme školu

Číslo projektu: 0258/DIGI/2023
Doba realizace: 1.1.2023 až 31.12.2023
Cil projektu: Účelem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek a pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich jejich digitálních kompetencí.
Škola z těchto prostředků pořídila 3D tiskárny, 3D pera, tablety pro využití v kmenových učebnách a digitalizační tablety pro zvýšení úrovně výuky v grafických aplikacích.

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT