Dálkové studium

Dálkové studium

Přijímání ke studiu

Studijní obor je určen pro absolventy úplných základních škol. Uchazeči o přijetí ke studiu podají přihlášku písemnou formou na formuláři, který obdrží v sekretariátu školy nebo zde.

Organizace studia

Dálkové studium bude zahájeno ve čtvrtek 9.9.2021 podle rozvrhu. Rozvrh dálkového studia bude zveřejněn začátkem září na stránkách školy.

Studium je organizováno 1 x týdně a to ve čtvrtek od 14,30 do cca 19,30 hod. Počty konzultačních hodin jsou stanoveny učebním plánem dálkového studia a jsou rozděleny do dvou pololetí. V závěru každého pololetí se skládají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Žáci dálkového studia mají možnost se účastnit všech akcí pořádaných školou pro denní studium, tj. lyžařského kurzu, výběrového lyžařského kurzu v zahraničí, tématických zájezdů v ČR i v zahraničí, exkurzí, výstav, veletrhů apod.

 

Školné

Pro nově přijaté studenty od školního roku 2021/22 je určeno celoroční školné ve výši 12 000 Kč, splatné ve dvou splátkách á 6 000 Kč.
Pro stávající studenty se výše školného dle již sjednané Smlouvy nemění.

 

Rozvrh dálkového studia

Změny v rozvrhu

24.2.2022 – Změna rozvrhu 4.D. Začátek se posunuje na 15:15 a budou 4 hodiny ČJ. Děkujeme za pochopení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNOTNÁ PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKA PRO DS

Jednotná přijímací zkouška na školní rok 2021/2022 se pro dálkové studium ruší.

 

Zrušení přijímací zkoušky

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.