Digitalizujeme školu

Název projektu:
Digitalizujeme školu

Číslo projektu: 
Doba realizace: 1.1.2022 až 31.12.2022
Cil projektu: Účelem dotace je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi. Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Mezi mobilní digitální technologie patří zejména:
a) Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod.
b) Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka,
klávesnice, obaly apod.).
c) Mobilní digitální technologie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), např.
pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování
obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením
apod.
 
Pro náhled plakátu klikněte zde.

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT